Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 15:09:20
bod č. 106. - Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, lokalita ulice Chemická, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0325/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
prodat
- pozemek p.p.č. 768/11 o výměře 143 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku p.p.č. 768/3, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2003-86/2014 ze dne 26.5.2014, nesvěřeno městskému obvodu, dle situačního zákresu označený písmeny “A” a “B”
- stavbu pozemní komunikace ul. Chemická, svěřená městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, 
na pozemku p.p.č. 768/3 o výměře 12 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeném městskému obvodu, a na pozemku p.p.č. 355/27 o výměře 238 m2, ve vlastnictví BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem Chemická 2039/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 26019388, dle situačního zákresu označené písmeny “B” a „C“, viz příloha č. 1 předloženého materiálu
vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
 
společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.
se sídlem Chemická 2039/1
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČO 26019388
za kupní cenu ve výši 602.300,- Kč, tj. za pozemek ve výši 57.200,- Kč a za stavbu komunikace ve výši 545.100,- Kč.
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro