Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 15:07:19
bod č. 103. - Žádost FC Baník Ostrava, a.s. o mimořádnou účelovou dotaci na podporu výchovy mládeže U6 - U21 a provoz sportovní infrastruktury
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....                (zn. předkladatele)
0322/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
o poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 4 mil. Kč obchodní společnosti FC Baník Ostrava, a.s., IČO: 64610128, se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava na podporu výchovy mládeže U6 - U21 a provoz sportovní infrastruktury, a to na období od 1.1.2015 do 30.6.2015, dle návrhu odboru KSV uvedeného v důvodové zprávě a dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
 
2) rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace na úhradu nákladů podpory výchovy mládeže U6 - U21 a provoz sportovní infrastruktury mezi statutárním městem Ostravou a žadatelem dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu
Vyřizuje:	Mgr. Barbora Stankušová,	T: 30.04.2015
vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 43 Proti: 1 Zdržel se: 4 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Proti Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro