Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 14:49:13
bod č. 100. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na doplnění kamerového systému haly ČEZ ARÉNA
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....                (zn. předkladatele)
0319/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 659 000,- Kč obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 na doplnění kamerového systému haly ČEZ ARÉNA  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
snižují neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161 o 659 tis. Kč
zvyšují investiční transfery
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 659 tis. Kč
 
3) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Termín: 30.4.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 5)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro