Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 14:48:28
bod č. 99. - Návrh na vyhlášení nejlepších Ostravských sportovců za rok 2014 v jednotlivých kategoriích a poskytnutí finančních darů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....                (zn. předkladatele)
0318/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
vyhlásit nejlepší Ostravské sportovce za rok 2014 v jednotlivých kategoriích:
jednotlivec BXXXXXX ZXXXXXXX (Klub plaveckých sportů Ostrava, plavání)
talent PXXX CXXXXX (Bruslařský klub LR Cosmetic Ostrava, krasobruslení)
handicapovaný jednotlivec MXXXXX SXXXXXXXX (SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE, atletika)
sportovní osobnost/legenda Ing. JXXXXXXX NXXXXXXXX (olympijský medailista, kopaná)
sportovní klub 1. SC Vítkovice z.s. (florbal, ženy)
 
2) rozhodlo
o poskytnutí finančního daru jednotlivcům a sportovnímu klubu:
jednotlivec BXXXXXX ZXXXXXXX finanční dar ve výši 100 tis. Kč
narozena XXX XX XXXX, bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX
talent PXXX XXXXXX finanční dar ve výši 100 tis. Kč
narozen XXX XX XXXXX bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX
handicapovaný jednotlivec MXXXXX SXXXXXXXX finanční dar ve výši 100 tis. Kč
narozen XXX XX XXXXX bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX
sportovní osobnost/legenda Ing. JXXXXXXX NXXXXXXXX finanční dar ve výši 100 tis. Kč
narozen XX XX XXXXX bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX
sportovní klub 1. SC Vítkovice z.s. finanční dar ve výši 100 tis. Kč
IĆO: 26588005, sídlo Řecká 1473/1, 708 00 Ostrava - Poruba
 
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
z v y š u j í
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5492, ÚZ 7103, ORJ 161         o 400 tis. Kč
na § 3419, pol. 5240, ÚZ 7103, ORJ 161         o 100 tis. Kč
s n i ž u j í
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161         o 500 tis. Kč
 
4) rozhodlo
o uzavření darovacích smluv mezi statutárním městem Ostravou a příjemci finančních darů dle bodu 2) tohoto usnesení a přílohy č. 1
 
5) ukládá
radě města realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:	Mgr. Barbora Stankušová,	T: 29.04.2015
vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro