Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 14:47:47
bod č. 98. - Žádost HOKEJOVÉHO KLUBU - HC VÍTKOVICE STEEL a.s. o poskytnutí účelové dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s působením na zimním stadionu v Ostravě - Porubě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0317/ZM1418/5			 	30
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové dotace ve výši 573.000,- Kč HOKEJOVÉMU KLUBU - HC VÍTKOVICE STEEL a.s. se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 26861836 na úhradů nákladů vzniklých v souvislosti s působením na zimním stadionu v Ostravě - Porubě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu včetně přiložené kalkulace
 
2) rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na úhradu nákladů v souvislosti s působením na zimním stadionu v Ostravě - Porubě mezi statutárním městem Ostravou a žadatelem dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu
Vyřizuje:	Mgr. Barbora Stankušová,	T: 30.04.2015
Vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 36 Proti: 2 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 6)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Proti Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se