Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 14:40:54
bod č. 56. - Návrh na záměr města neprodat část pozemku p.p.č. 608/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....                (zn. předkladatele)
0313/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat část pozemku p.p.č. 608/2 o výměře 520 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
 
2) rozhodlo
o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 736/4, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 189 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3229-9/2015 ze dne 24.2.2015 označena jako pozemek p.p.č. 736/43, ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, včetně součástí
ve vlastnictví statutárního města Ostravy
za
- část pozemku p.p.č. 732/68 díl a+c, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 102 m2 a část pozemku p.p.č. 732/69 díl b, ost.plocha, jiná plocha o výměře 88 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, sloučených dle geometrického plánu č. 3229-9/2015 ze dne 24.2.2015 do nově vzniklého pozemku p.p.č. 732/69, ost. plocha, jiná plocha o výměře 189 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, včetně součástí 
ve vlastnictví společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s., Praha 9-Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800, IČO: 285 07 428
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval