Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 14:37:02
bod č. 50. - Návrh na záměr města prodat části pozemků v k. ú. Poruba-sever a v k. ú. Třebovice ve Slezsku obec Ostrava, svěřené městskému obvodu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....                (zn. předkladatele)
0307/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
o záměru města prodat části níže uvedených pozemků svěřených městskému obvodu Poruba, a to:
- část pozemku parc. č. 1517/1 o výměře 3 m2, nově označenou dle geometrického plánu č. 2807-150/2014 ze dne 19.11.2014, jako pozemek parc. č. 1517/7
- část pozemku parc. č. 1517/2 o výměře 4 m2, nově označenou dle geometrického plánu č. 2807-150/2014 ze dne 19.11.2014, jako pozemek parc. č. 1517/8
oba v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 
2) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku 537/28 o výměře 4 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Třebovice, která je dle geometrického plánu č. 4610-208/2014 ze dne 1.10.2014, označena jako pozemek parc. č. 537/31
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 
3) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku 537/28 o výměře 2 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Třebovice, která je dle geometrického plánu č. 4600-157/2014 ze dne 17.8.2014, označena jako pozemek parc. č. 537/30
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval