Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 14:35:47
bod č. 48. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....                (zn. předkladatele)
0305/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek:
- p.p.č. 354/25 ostatní plocha, zeleň o výměře 95 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku p.p.č. 354/1, podle geometrického plánu č. 1339-122/2014 ze dne 5.12.2014,
vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit
 
2) rozhodlo
o záměru města prodat:
- spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 8150/14962 k pozemku p.č.st. 3452 zastavěná plocha, zaměřeného geometrickým plánem č. 3027-110/2013 ze dne 5.6.2014, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit
 
3) rozhodlo
o záměru města prodat pozemek:
- parc.č. 2620/155 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 2620/94, podle geometrického plánu č. 4616-17/2014 ze dne 17.2.2014,
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval