Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 14:32:43
bod č. 43. - Návrh na koupi věcí nemovitých v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....             (zn. předkladatele)
Usnesení číslo: 0301/ZM1418/5	        30
1) rozhodlo
koupit pozemky
• 414/7 ostatní plocha, zeleň o výměře 1.085 m2
• 414/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 1.774 m2
• 414/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.914 m2
• 414/29 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3.814 m2
• 414/34 ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2
• 414/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 466 m2
• 414/40 ostatní plocha, zeleň o výměře 31 m2
• 414/41 ostatní plocha, zeleň  o výměře 1.207 m2
celková výměra činí 11.330 m2
vše v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, za kupní cenu ve výši 7.931.000,- Kč
od vlastníka BJ Trading s.r.o., Sídlo: Obránců míru 863/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 29381665 a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 36 Proti: 4 Zdržel se: 5 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 3)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Proti
Vladimír Polák : Proti Ing. Břetislav Riger : Nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Proti Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval