Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 14:19:47
bod č. 41. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....                (zn. předkladatele)
0299/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
koupit pozemek parc.č. 2260/4, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za kupní cenu 3.062.000-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovitost uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
 
3) rozhodlo
označit pozemek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovitost uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
 
4) rozhodlo
koupit pozemek p.p.č. 508/4, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od podílových spoluvlastníků:
- XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/4)
- XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/8)
- XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/4)
- XXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 3/8)
za kupní cenu celkem 152.740,-Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 
5) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodě 4) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovitost uvedenou v bodě 4) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
 
6) rozhodlo
označit pozemek uvedený v bodě 4) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovitost uvedenou v bodě 4) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
 
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nehlasoval Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval