Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 13:41:46
bod č. 40. - Návrh na výkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....                (zn. předkladatele)
0298/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
koupit pozemek:
- parc.č. 416/6 o výměře 282 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 416/4, podle geometrického plánu č. 2482-35/2012 ze dne 9.7.2012,
vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
od vlastníka:
ZXXXXX NXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
za celkovou kupní cenu 87.650,-Kč, a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 6 předloženého materiálu a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
 
2) rozhodlo
koupit pozemky:
- parc.č. 416/7 o výměře  29 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 416/2
- parc.č. 416/8 o výměře 193 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 416/5,
oba podle geometrického plánu č. 2535-65/2012 ze dne 7.12.2012,
vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
od spoluvlastníků:
LXXXXXXXX NXXXXXX, rok nar. XXXX, bydliště: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX,
spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2
a
MXXXXXXXX NXXXXXX, rok nar. XXXXX bydliště: XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX,
spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 za celkovou kupní cenu 69.000,-Kč,
z toho cena za pozemek parc.č. 416/7   9.000,-Kč
a cena za pozemek parc.č. 416/8      60.000,-Kč,
a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 7 předloženého materiálu a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nehlasoval Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro