Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 13:36:17
bod č. 39. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby "Nová Karolína - Nová ulice Porážková"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....                (zn. předkladatele)
0297/ZM1418/5	30
1) rozhodlo
koupit nemovité věci do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:
- pozemek parc. č. 1869/2 
- pozemek parc. č. 1869/3,
oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
ve vlastnictví TRANSL, v.o.s., se sídlem Příborská 333, Místek, PSČ 73801, Frýdek-Místek, IČO: 253 85 470
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 77.440,-Kč, z toho:
- za pozemek parc. č. 1869/2 částku ve výši 60.016,-Kč vč. DPH 
- za pozemek parc. č. 1869/3 částku ve výši 17.424,-Kč vč. DPH
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.3. předloženého materiálu.
Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé:
Pozemky ve vlastnictví společnosti TRANSL, v.o.s. jsou zastavěny stavbou statutárního města Ostravy, na kterou byla poskytnuta účelová dotace, realizována v rámci Regionálního operačního programu. Podmínkou pro její čerpání v maximální výši je dořešení majetkoprávních vztahů. Na koupi pozemků za cenu obvyklou dle znaleckého posudku, či na zřízení služebnosti společnost nepřistoupila
 
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 13 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Zdržel se Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se