Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 13:26:55
bod č. 38. - Nabídka fyzické osoby na odkoupení pozemků v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....                (zn. předkladatele)
0296/ZM1418/5				30
1) projednalo
nabídkuXXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX, PSČXXXX XX, na koupi pozemků včetně součástí - trvalých porostů, a to:
- pozemku parc. č. 4223/4 z části zastavěného veřejnou účelovou komunikací ve vlastnictví statutárního města Ostravy, za kupní cenu vyšší než je cena stanovená znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá, ve výši 102.920,- Kč
- pozemku parc. č. 4401/1 za obvyklou kupní cenu ve výši 11.800,- Kč 
- pozemku parc. č. 4401/2 za obvyklou kupní cenu ve výši  8.420,- Kč
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava
 přičemž odchylku od ceny obvyklé u pozemku parc. č. 4223/4 není možné řádně zdůvodnit
 
2) rozhodlo
koupit pozemek parc. č. 4223/4 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava z části zastavěný veřejnou účelovou komunikací ve vlastnictví statutárního města Ostravy od XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX,  PSČ XXX XX
za obvyklou kupní cenu ve výši 34.690,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 
3) rozhodlo
nekoupit
- pozemek parc. č. 4401/1
- pozemek parc. č. 4401/2
oba v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava
od XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX, PSČ XXX XX
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se