Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 13:13:30
bod č. 37. - Návrh koupit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....                (zn. předkladatele)
0295/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
koupit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to:
parc.č. 4/3
parc.č. 4/4
parc.č. 1781/8
ve vlastnictví: HXXX OXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX Háj ve Slezsku
za dohodnutou kupní cenu celkem ve výši 27.600,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
 
2) rozhodlo
koupit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to:
parc.č. 301
parc.č. 303/2
v podílovém spoluvlastnictví:
MXXXX FXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XX XXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXPolanka nad Odrou (spoluvlastnický podíl 1/4)
Mgr. LXXXXX KXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXPolanka nad Odrou (spoluvlastnický podíl 1/4)
HXXX OXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX Háj ve Slezsku (spoluvlastnický podíl 1/4)
PhDr. SXXXXXXXX SXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXMariánské Hory (spoluvlastnický podíl 1/4)
za dohodnutou kupní cenu celkem ve výši 66.200,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
 
3) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc.č. 4/3, 4/4, 1781/8, 301 a 303/2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem
 
4) rozhodlo
označit pozemky parc.č. 4/3, 4/4, 1781/8, 301 a 303/2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
za podmínky, že se město stane jejich vlastníkem
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro