Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 13:06:21
bod č. 26. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava v rámci stavby "Kanalizace Hrušov" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Muglinovská"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0284/ZM1418/5		 .....               30
1) rozhodlo
o záměru města směnit níže uvedené nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a to:
- pozemek p.p.č. 35/1
 - pozemek p.p.č. 37/2
 oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava
oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava
a
- část stávajícího pozemku p.p.č. 424/1 o výměře o výměře 114 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava,
která je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 2440-137/2014 ze dne 16. července 2014 označena jako nový pozemek p.p.č. 424/4 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava
za
- pozemek p.p.č. 437/1
 - pozemek p.p.č. 25/3
 oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava
ve vlastnictví ASPET INVEST s.r.o., se sídlem Jana Šoupala 1597/3, Ostrava-Poruba, 708 00, IČO: 26860848
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nehlasoval Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro