Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 12:46:53
bod č. 22. - Návrh darovat nemovitosti ve "Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, Moravskoslezskému kraj a uzavřít Darovací smlouvu a dohodu o zrušení předkupního práva
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)

0280/ZM1418/5		 .....               30
1) rozhodlo
darovat níže uvedené pozemky :
- parc. č. 1121/35 - travní porost o výměře 68 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1121/2
- parc. č. 1122/49 - orná půda o výměře 1362 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1122/8
- parc. č. 1122/38 - orná půda o výměře 441 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1122/10
- parc. č. 1122/11 - orná půda o výměře 4215 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1122/11
- parc. č. 1122/15 - orná půda o výměře 32 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1122/15
- parc. č. 1122/47- ostatní plocha, silnice o výměře 334 m2,
- parc. č. 1122/48 - ostatní plocha, silnice o výměře 70 m2
- parc. č. 1122/50 - ostatní plocha, silnice o výměře 30 m2,
vše odděleno z pozemku parc. č. 1122/23 - ostatní plocha, silnice
- parc. č. 1122/25 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 488 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1122/25
- parc. č. 1122/39 - orná půda, o výměře 335 m2, oddělený z pozemku parc.č. 1122/29
- parc. č. 1127/2 - zast.plocha, zbořeniště o výměře 59 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1127
- parc. č. 1129/20 - ostatní plocha, manip.plocha o výměře 138 m2, oddělený z pozemku 1129/3
- parc. č. 1129/15 - ostatní plocha, manip. plocha o výměře 310 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1129/6
- parc. č. 1129/14 - ostatní plocha, manip.plocha o výměře 405 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1129/7
- parc. č. 1129/8 - ostatní plocha, manip.plocha o výměře 340 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1129/8
- parc. č. 1130/4 - travní porost o výměře 97 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1130/4
- parc. č. 1130/8 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 62 m2, oddělený z pozemku parc. 1130/8
- parc. č. 1559/19 - vodní pl., tok umělý o výměře 254 m2, oddělený z pozemku 1559/9,
které vzniknou na základě  geometrického plánu GP č. 1804-4115042/2014 zpracovaného Ing. Pavlem Harapatem dne 27.11.2014,
- parc. č. 1122/26 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 107 m2
vše v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice
dále:
- parc. č. 1331/4 - travní porost o výměře 250 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1331/2
- parc. č. 1332/8 - travní porost o výměře 198 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1332/2
- parc. č. 1332/7 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 331 ,m2, oddělený z pozemku parc. č. 1332/3
- parc. č. 1336/2 - travní porost o výměře 609 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1336
-parc. č. 1339/26 - orná půda o výměře 1140 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1339/2
- parc. č. 1340/50 - ostatní plocha. jiná plocha o výměře 2 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1340/26
- parc. č. 1340/47 - ostatní plocha,jiná plocha o výměře 1997 m2, oddělený z pozemku 1340/27
- parc. č. 1340/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1340/28
- parc. č. 1340/59 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 405 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1340/29
- parc. č. 1340/52 - ostatní plocha, ostatní komunikce o výměře 243 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1340/35
- parc. č. 1356/17 - travní porost o výměře 5713 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1356/2
- parc. č. 1366/8 - orná půda o výměře  187 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1366/3
- parc. č. 1366/9 - orná půda o výměře 89 m2,oddělený z pozemku parc. č. 1366/3
- parc. č. 1441/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1441
- parc. č. 1469/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, oddělený z pozemku 1469/4
-vše k.ú. Mošnov, obec Mošnov,
 které vzniknou na základě  geometrického plánu GP č. 910-4115042/2014 zpracovaného Ing. Pavlem Harapatem dne 21.10.2014,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy (Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov),
a uzavřít darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, včetně Dohody o zrušení předkupního práva se společností Železniční Cargo MOŠNOV, Rohanské nábřeží 670/19, 186 00 Praha, IČO:28938186 dle přílohy č.1) předloženého materiálu
za podmínky souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako správce programu
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 8 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 8)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro