Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 12:45:45
bod č. 21. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité věci - vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0279/ZM1418/5		 .....               30
1) rozhodlo
o záměru města darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky:
nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava
- parc.č. 46/18
- parc.č. 55/7
- parc.č. 55/8
- parc.č. 887/7
- parc.č. 895/8
- parc.č. 5596/13
svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava
- parc.č. 46/17
- parc.č. 56/21
- parc.č. 57/3
- parc.č. 5599/12
- parc.č. 5600/5
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 
2) rozhodlo
přijmout darem nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky:
- parc.č. 46/16
- parc.č. 46/20
- parc.č. 46/21
- parc.č. 46/23
- parc.č. 46/24
- parc.č. 56/3
- parc.č. 56/7
- parc.č. 56/8
- parc.č. 56/12
- parc.č. 5596/20
- parc.č. 5596/21
- parc.č. 5596/22
- parc.č. 5596/24
- parc.č. 5596/26
- parc.č. 5599/3
od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, se sídlem ul. 28. října 117/ 702 18 Ostrava, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava
a zahájit jednání, týkající se uzavření příslušné darovací smlouvy
 
3) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovitosti uvedené v bodu 2) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
 
4) rozhodlo
označit pozemky uvedené v bodu 2) tohoto usnesení, jako majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovitosti uvedené v bodu 2) tohoto usnesení statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
 
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro