Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 12:20:39
bod č. 16. - Žádost Nadačního fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava o poskytnutí finančního daru ve výši 200.000,- Kč
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0275/ZM1418/5		 .....               30
1) rozhodlo
o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, se sídlem: náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 28618734 ve výši 200 tis. Kč na podporu sociálně slabých účastníků olympijských her a úspěšných reprezentantů naší země a o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
-  z v y š u j í
nedaňové příjmy
na § 3315, pol. 2229, ORJ 160                   o 200 tis. Kč
-  z v y š u j í
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5240, ORJ 161                    o 200 tis. Kč
 
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Termín: 30.4.2015
Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek,	T: 30.04.2015
vedoucí odboru financí a rozpočtu
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro