Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 12:03:37
bod č. 12. - Schválení zařazení projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava a předložení žádostí o dotaci u projektů určených ke spolufinancování z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a schválení nového člena Řídícího výboru IPRM prof. MUDr. Jana Laty, CSc.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0262/ZM1418/5		 .....              35
1) schvaluje
jmenování prof. MUDr. Jana Laty, CSc., rektora Ostravské univerzity v Ostravě členem ŘV Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava
 
2) schvaluje
zařazení projektů v následujícím pořadí:
1) Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí
2) Zvýšení bezpečnosti a kvality městské kolejové dopravy - bezbariérový nástup do vozidla zastávka Dubina
3) Cyklostezka chemické osady, Grmelova
4) Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice
5) MIG 21
do Integrovaného plánu rozvoje města - Pól rozvoje, spolufinancovaného prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko, za podmínky, že zmíněné projekty budou čerpat prostředky jen v případě zůstatku alokace IPRM
 
3) si vyhrazuje
rozhodnout o schválení podání žádostí o dotaci pro projekty:
1) Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí
2) Zvýšení bezpečnosti a kvality městské kolejové dopravy - bezbariérový nástup do vozidla zastávka Dubina
3) Cyklostezka chemické osady, Grmelova
4) Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice
5) MIG 21
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, spolufinancovaného prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko do výzvy č. 3.1-05 k předkládání náhradních projektů, za podmínky, že zmíněné projekty budou čerpat prostředky jen v případě zůstatku alokace IPRM
 
4) schvaluje
podání žádosti o dotaci pro projekty dle bodu 3) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro