Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 11:58:25
bod č. 10. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0260/ZM1418/5	            .....         35
1) volí kandidáty
1. paní HXXXXX SXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, navrženou Mgr. Radimem Babincem,
2. pana Mgr. JXXXX KXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, navrženého Ing. Kamilem Bednářem,
3. paní Mgr. Bc. AXXXX KXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, navrženou Mgr. Radimem Babincem,
4. pana Ing. DXXXXX HXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, navrženého Mgr. Radimem Babincem,
5. paní DXXXXX KXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, navrženou Mgr. Radimem Babincem,
6. pana Mgr. FXXXXXXXX RXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, navrženého Ing. Kamilem Bednářem,
7. paní Mgr. VXXX SXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, navrženou Mgr. Radimem Babincem,
8. paní SXXXXX VXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, navrženou Mgr. Radimem Babincem,
9. pana FXXXXXXXX VXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, navrženého Ing. Ivo Hařovským,
za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 40 Proti: 1 Zdržel se: 8 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 8)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro