Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 11:14:13
bod č. 7. - Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0257/ZM1418/5                .....         35
1) schvaluje
úpravu závazného ukazatele
a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Dětské centrum Domeček o 574 tis.Kč
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením o 753 tis.Kč
Domov Sluníčko o 575 tis.Kč
Národní divadlo moravskoslezské o 5 214 tis.Kč
Divadlo loutek Ostrava o 611 tis.Kč
Komorní scéna Aréna o 469 tis.Kč
Janáčkova filharmonie Ostrava o 1 329 tis.Kč
Knihovna města Ostravy o 1 270 tis.Kč
Ostravské muzeum o 371 tis.Kč
Lidová konzervatoř a Múzická škola o 391 tis.Kč
b) zvýšení investiční dotace příspěvkové organizaci
Městská nemocnice Ostrava o 29 089 tis.Kč
 
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
z v y š u j í
- běžné výdaje
na ORJ 230, § 3639, pol. 5137, org. 8141, ÚZ 8224 o 4 500 tis.Kč
                                  ÚZ 30108224 o 3 200 tis.Kč
                                  ÚZ 30122002 o 1 200 tis.Kč
                                  ÚZ 30522002 o 6 000 tis.Kč
- kapitálové výdaje
na ORJ 230, § 5311, pol. 6121, org. 8160 o 15 494 tis.Kč
           § 2219, pol. 6121, org. 8142 o 9 106 tis.Kč
           § 2212, pol. 6121, org. 3120 o 35 000 tis.Kč
           § 3639, pol. 6121, org. 8141, ÚZ 8224 o 8 455 tis.Kč
                                  ÚZ 30108224 o 9 661 tis.Kč
                                  ÚZ 30122863 o 5 048 tis.Kč
                                  ÚZ 30522863 o 25 436 tis.Kč
                 pol. 6122, org. 8141, ÚZ 8224 o 300 tis.Kč
                                   ÚZ 30108224 o 300 tis.Kč
                                   ÚZ 30122863 o 200 tis.Kč
                                   ÚZ 30522863 o 700 tis.Kč
- investiční transfery
na § 3522, pol. 6351, ORJ 170, ÚZ 8224, org. 4241 o 29 089 tis.Kč
- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 605 o 20 400 tis.Kč
z v y š u j e financování
na pol. 8115, ÚZ 8224, ORJ 120 o 65 000 tis.Kč
                           o 29 089 tis.Kč
s n i ž u j í
- běžné výdaje
na § 3639, pol. 5137, org. 8141, ÚZ 30100000 o 89 tis.Kč
                          ÚZ 30122002 o 40 tis.Kč
                          ÚZ 30522002 o 227 tis.Kč
- kapitálové výdaje
na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8141 o 33 817 tis.Kč
                 pol. 6122, org. 8141 o 127 tis.Kč
                          org. 8141, ÚZ 30100000 o 175 tis.Kč
                                  ÚZ 30122863 o 79 tis.Kč
                                  ÚZ 30522863 o 446 tis.Kč
- investiční transfery
na § 3412, pol. 6313, ORJ 161, org. 4261 o 45 000 tis.Kč
Městský obvod Poruba
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 20 400 tis.Kč
- zvýší kapitálové výdaje na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 20 400 tis.Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 36 Proti: 0 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se