Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 10:48:48
bod č. 5. - Návrh na udělení Čestného občanství statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0255/ZM1418/5	     .....                   35
1) uděluje
Čestné občanství statutárního města Ostravy plk. v.v. BXXXXXXXXX OXXXXXXXXXX, narozenému XXX XX XXXXX bytem XXXXXXX X XXXXXX XXX XXX XXXX XXXXXXXXXX, spojené s finančním darem ve výši 100 000,- Kč a rozhodlo o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1. předloženého materiálu
 
2) uděluje
Čestné občanství statutárního města Ostravy pplk. v. v. KXXXX ŠXXXXXXX, narozenému XXX XX XXXXX bytem XXXXXXXXXX XXXX XX XXX XXX XXXXX, spojené s finančním darem ve výši 100 000,- Kč a rozhodlo o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
 
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- sníží běžné výdaje
na § 2141, pol. 5175, ORJ 221 o 200 tis. Kč
- zvýší dary obyvatelstvu
na § 3399, pol. 5492, ORJ 221 o 200 tis. Kč
 
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Termín: 29. 5. 2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro