Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 15:59:08
bod č. 76. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0243/ZM1418/4          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Rekonstrukce VO oblast Dvorní" mezi budoucím povinným 
RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava-moravská Ostrava, IČO: 
27769127

a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba veřejného osvětlení na části pozemku p.č. 1486 v 
katastrálním území Poruba, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

0243/ZM1418/4          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Rekonstrukce násosek Důlňák-Les" mezi vlastníkem městem 
Vratimov, Frýdecká 853/57, 73932 Vratimov, IČO: 00297372

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je rekonstrukce vodovodních násosek na částech pozemků 
parcelní číslo 1024, parcelní číslo 1025/1, parcelní číslo 1025/3, parcelní 
číslo 1026, parcelní číslo 1034/2, parcelní číslo 1034/3 a parcelní číslo EN 
1030, v katastrálním území Vratimov, obec Vratimov dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu

0243/ZM1418/4          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene" v 
souvislosti se stavbou "Cyklistická trasa O, Ostrava-Radvanice" mezi budoucím 
povinným Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 70218 Ostrava, IČO: 
70890692

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba cyklostezky na pozemku parcelní číslo 3265/1, v 
katastrálním území Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu

0243/ZM1418/4          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě" v souvislosti se stavbou "Petřkovice-kanalizační stoka T (II.a III. 
etapa) změna napojení do stoky T7" mezi vlastníkem Českou republikou - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 
2, IČO: 69797111

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba kanalizace na části pozemku parcelní číslo 1906/3 v 
katastrálním území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č.8 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro