Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 15:50:44
bod č. 41. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" a "Smlouvy o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0238/ZM1418/4          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická" mezi vlastníky:
XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXX,
oba bytem: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech 
pozemků parc.č. 1240, parc.č. 1239, parc.č. 1238, parc.č. 1237, parc.č. 1236 a 
parc.č. 1235/2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0238/ZM1418/4          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická" mezi vlastníkem:
XXXXXXX XXXXXXXX,
bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX  
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě 
na části pozemku parc.č. 1159/2 v k.ú. Koblov, obec Ostrava 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

0238/ZM1418/4          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická" mezi vlastníky:
XXXX XXXXX,XXX XXXXXXX,
oba bytem: 
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 1157/1 v k.ú. Koblov, obec Ostrava 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

0238/ZM1418/4          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická" mezi vlastníkem:
XXXXXXX XXXXXXXX,
bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX  
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě 
na části pozemku parc.č. 1153/7 v k.ú. Koblov, obec Ostrava 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

0238/ZM1418/4          .....             34
5) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická" mezi vlastníky:
XXXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXXXXXX,
oba bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 1153/5 v k.ú. Koblov, obec Ostrava 
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

0238/ZM1418/4          .....             34
6) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická" mezi vlastníkem:
XXXXX XXXXX,
bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX  
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě 
na části pozemku parc.č. 1151 v k.ú. Koblov, obec Ostrava 
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

0238/ZM1418/4          .....             34
7) rozhodlo
uzavřít  "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou " Odvodnění 
vodoměrné šachty Světlovská" mezi vlastníky:
XXXXXXXXX XXXXX,
bytem: XX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX 
XXXX,XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
bytem: XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX
a
oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech 
pozemků parc.č. 2581 a  parc. č. 2582 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

0238/ZM1418/4          .....             34
8) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou 
"Cyklostezka, úsek Koblovský most, lávka na Kamenec" mezi vlastníkem:
 
Moravskoslezský kraj, 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený z pověření hejtmana kraje 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 438/1 v 
k.ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro