Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 15:04:57
bod č. 66. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2015 v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0225/ZM1418/4          .....             31

1) rozhodlo
- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na 
rok 2015 dle př. č. 1 předloženého materiálu

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti 
protidrogové prevence na rok 2015 dle návrhu uvedeného v př. č. 8 se subjekty a 
ve výši uvedenými v př. č. 1 předloženého materiálu

- poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové 
prevence na období 2015 - 2018 dle př. č. 2 předloženého materiálu

- uzavření smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v 
oblasti protidrogové prevence na na období 2015 - 2018 dle návrhu uvedeného v 
př. č. 9 se subjekty a ve výši uvedenými v př. č. 2 předloženého materiálu

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence 
na rok 2015 dle př. č. 3 předloženého materiálu

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na 
rok 2015 dle př. č. 4 předloženého materiálu

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti 
prevence kriminality na rok 2015 dle návrhu uvedeného v př. č. 8 se subjekty a 
ve výši uvedenými v př. č. 4 předloženého materiálu

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality 
na rok 2015 dle př. č. 5 předloženého materiálu

0225/ZM1418/4          .....             31
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

Snižují běžné výdaje v ORJ 180 
§4349 pol. 5222 úz 7401 o 5 069 tis. Kč 
§4349 pol. 5222 úz 7400 o 3 805 tis. Kč

Zvyšují neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 
§4349 pol. 5212 úz 7401 orj 180 o 100 tis. Kč 
      pol. 5213 úz 7401 orj 180 o  20 tis. Kč 
      pol. 5319 úz 7401 orj 180 o 140 tis. Kč    
 
Zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
§4349 pol. 5221 úz 7401 orj 180 o 1 655 tis. Kč 
      pol. 5223 úz 7401 orj 180 o  377 tis. Kč 
      pol. 5221 úz 7400 orj 180 o   75 tis. Kč

Zvyšují neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 
§4349 pol 5331 úz 7401 orj 180 org. 4214 o 44 tis. Kč 
      pol 5331 úz 7401 orj 180 org 82   o 155 tis Kč 
      pol 5339 úz 7401 orj 180       o 2 388 tis. Kč

Zvyšují neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 
§4349 pol. 5212 úz 7410 orj 180 o 560 tis. Kč

Zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
§4349 pol. 5221 úz 7410 orj 180 o 3 070 tis. Kč

Zvyšují neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 
§4349 pol. 5339 úz 7410 orj 180 o 100 tis. Kč

Zvyšují běžné výdaje 
§4349 pol. 5133 úz 7401 orj 270 o  2 tis. Kč 
      pol. 5136 úz 7401 orj 270 o  3 tis. Kč 
      pol. 5137 úz 7401 orj 270 o 27 tis. Kč 
      pol. 5139 úz 7401 orj 270 o 31 tis. Kč 
      pol. 5169 úz 7401 orj 270 o 54 tis. Kč 
      pol. 5194 úz 7401 orj 270 o 73 tis. Kč

Úprava závazného ukazatele: zvýšení neinvestičního příspěvku u příspěvkových 
organizací: 
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace o 44 tis. Kč 
Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh o 155 tis. Kč 

0225/ZM1418/4          .....             31
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti
Termín: 31.03.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro