Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 13:19:56
bod č. 61. - Návrh na záměr města prodat spoluvlastnické podíly nemovitých věcí v k.ú. Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem a k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0217/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 pozemku p.p.č. 1691/6, 
k.ú. Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0217/ZM1418/4          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města prodat spoluvlastnický podíl ve výši 3/36 pozemku p.p.č. 3437, 
k.ú. Paseka u Šternerka, obec Paseka

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0217/ZM1418/4          .....             30
3) rozhodlo
přijmout darem nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to pozemky:
- p.p.č. 976/14 
- p.p.č. 976/15 
- p.p.č. 976/29

od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 63993390, sídlo Na Pankráci 846/56, Nusle, 
140 00 Praha

a zahájit jednání o uzavření příslušné smlouvy
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro