Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 13:17:26
bod č. 58. - Návrh na záměr města prodat část pozemku svěřeného městskému obvodu Poruba Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0214/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc. č. 896/1 o výměře 2700 m2 v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0214/ZM1418/4          .....             30
2) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parc. č. 3238/4 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, svěřený 
městskému obvodu Martinov, 
- část pozemku parc. č. 3247/3 o výměře 474 m2 v k. ú. Martinov ve Slezsku, 
obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy bez svěření městskému 
obvodu, dle zákresu ve snímku katastrální mapy, který je přílohou č. 3/3 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 41 Proti: 6 Zdržel se: 5 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 4)
MUDr. Tomáš Málek : Proti Mgr. Michal Mariánek : Proti Mgr. Petr Mika : Proti
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Proti JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Proti Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro