Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 13:05:01
bod č. 56. - Návrh na zřízení věcného předkupního práva k nemovitým věcem
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0212/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
zřídit věcné předkupní právo k pozemku p.p.č. 261/13 v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava ve prospěch statutárního města Ostravy a uzavřít s pobočným spolkem

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Michálkovice, 
se sídlem Radvanická 588/6, Michálkovice, 715 00 Ostrava, 
IČO: 751 09 387

smlouvu o zřízení věcného předkupního práva, která je přílohou č. 3 
předloženého materiálu

0212/ZM1418/4          .....             30
2) rozhodlo
zřídit věcné předkupní právo k pozemku p.č. st. 563 v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava ve prospěch statutárního města Ostravy a uzavřít s pobočným spolkem

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava Heřmanice, 
se sídlem Ostrava-Heřmanice, Uhrova,  
IČO: 712 45 863

smlouvu o zřízení věcného předkupního práva, která je přílohou č. 4 
předloženého materiálu 

0212/ZM1418/4          .....             30
3) rozhodlo
zřídit věcné předkupní právo k pozemku parc.č. 738/2, k pozemku parc.č. 738/3 a 
k pozemku parc.č. 738/4 vše v k.ú. Bartovice, obec Ostrava ve prospěch 
statutárního města Ostrava a uzavřít s pobočným spolkem 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice,  
se sídlem Březová 474/18, Bartovice, 717 00 Ostrava,  
IČO: 732 14 426

smlouvu o zřízení věcného předkupního práva, která je přílohou č. 5 
předloženého materiálu

0212/ZM1418/4          .....             30
4) rozhodlo
zřídit věcné předkupní právo k pozemku parc.č. 2106/1, k pozemku parc.č. 
2106/2, k pozemku parc.č. 2106/3 a k pozemku parc.č. 2107 vše v k.ú. Radvanice, 
obec Ostrava a uzavřít s pobočným spolkem

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Radvanice, 
se sídlem Těšínská 1363/281B, Radvanice, 716 00 Ostrava, 
IČO: 720 73 098

smlouvu o zřízení věcného předkupního práva, která je přílohou č. 6 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro