Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 12:53:50
bod č. 26. - Nové projednání "Žádosti o uznání vlastnictví pozemku, výzva k nápravě vlastnického práva", týkající se části pozemku parc.č. 3828/1 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0204/ZM1418/4          .....             30
1) projednalo
žádost XXXXXXXXX XXXXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX, 
aby statutární město Ostrava znovu  projednalo jeho žádost 
a žádost manželů XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX, 
bydliště  XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX "
o uznání vlastnictví pozemku, výzva k nápravě vlastnického práva", dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu, týkající se části pozemku parc.č. 3828/1, ost. plocha, 
ost. komunikace v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

0204/ZM1418/4          .....             30
2) trvá
na svém usnesení č. 2733/ZM1014/34 ze dne 10.9.2014, kterým rozhodlo nevyhovět 
žádosti XXXXXXXXX XXXXXX, bydliště  XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX a 
XXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXX bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
XXXX "o uznání vlastnictví pozemku, výzva k nápravě vlastnického práva", dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu, týkající se části pozemku parc.č. 3828/1, 
ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 10 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Nehlasoval RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 10)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro