Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 12:45:53
bod č. 19. - Návrh na záměr města neprodat pozemky pod garážemi v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0197/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemky: 
- parc.č. 2393/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 
- parc.č. 2393/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 
- parc.č. 2393/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 
- parc.č. 2393/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 
- parc.č. 2393/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 
- parc.č. 2393/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 
- parc.č. 2393/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 
- parc.č. 2393/15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 
- parc.č. 2393/16 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 
- parc.č. 2393/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 
- parc.č. 2393/19 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 
- parc.č. 2393/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 
vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro