Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 12:43:56
bod č. 17. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec,v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0195/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemek p.p.č. 645/1 v k.ú. Solanec pod Soláněm, 
obec Hutisko-Solanec

0195/ZM1418/4          .....             30
2) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemek p.č.st. 4193, jehož součástí je budova č.p. 
2690, občanská vybavenost v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih 

0195/ZM1418/4          .....             30
3) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemek parc. č. 583/2 v k.ú. Nová Bělá, obec 
Ostrava, svěřený městskému obvodu Nová Bělá 
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 37 Proti: 0 Zdržel se: 12 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se