Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 12:33:46
bod č. 16. - Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice u Ostravy a Mariánské Hory, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0194/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
prodat
pozemek p.p.č. 778/160 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,
XXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
za cenu obvyklou 1.000,- Kč s tím, že paní Jana Jirková uhradí statutárnímu městu 
Ostrava náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.100,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

0194/ZM1418/4          .....             30
2) rozhodlo
prodat  
 
- část stávajícího pozemku p.p.č. 108/1 o výměře 105 m2 v k. ú. Mariánské 
Hory, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která je 
dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1999-601/2014 ze dne 20.5.2014 
označena jako nový pozemek p.p.č. 108/3 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
jehož součástí je stavba komunikace na této části umístěné

- část stávajícího pozemku p.p.č. 110/1 o výměře 29 m2 v k. ú. Mariánské 
Hory, obec Ostrava, nesvěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která 
je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1999-601/2014 ze dne 
20.5.2014 označena jako nový pozemek p.p.č. 110/30 v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava, jehož součástí je stavba komunikace na této části umístěné

- část stávajícího pozemku p.p.č. 110/10 o výměře 89 m2 v k. ú. Mariánské 
Hory, obec Ostrava, nesvěřeno městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, která 
je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 1999-601/2014 ze dne 
20.5.2014 označena jako nový pozemek p.p.č. 110/29 v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava, jehož součástí je stavba komunikace na této části umístěné

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 
se sídlem Novoveská 1266/25 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
IČO 253 96 544
 
za cenu obvyklou 519.700,-Kč s tím, že společnost Ostravské komunikace, a.s., 
uhradí statutárnímu městu Ostrava náklady na zpracování znaleckého posudku ve 
výši 3.000,- Kč
 
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro