Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 12:32:59
bod č. 15. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava; Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0193/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č 937/3, ost. plocha, jiná plocha o 
výměře 126 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu 
Krásné Pole, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/3 předloženého 
materiálu

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

0193/ZM1418/4          .....             30
2) rozhodlo
o záměru města směnit pozemky v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, a to:
parc.č. 2251/2
ve společném jmění manželů 
XXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX, 
oba bydliště XXXXXX XXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX (podíl 1/2)
a 
XXXXXX XXXXXXXX, 
bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX (podíl 1/2)
za
část stávajícího pozemku parc.č. 162, zahrada o výměře 86 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 2004-194/2014 ze dne 26.11.2014 označena jako nový 
pozemek parc.č. 162/2, zahradave vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu 
Krásné Pole
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro