Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 12:17:09
bod č. 12. - Návrhy dodatků zřizovacích listin 23 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava - aktualizace majetku ke dni 31.12.2014
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0190/ZM1418/4          .....             30
1) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Knihovna 
města Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
2) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Ostravské 
muzeum, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
3) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Divadlo 
loutek Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
4) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Janáčkova 
filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
5) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Národní 
divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
6) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Komorní 
scéna Aréna, příspěvková organizace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
7) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Lidová 
konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
8) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Zoologická 
zahrada Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 9 předloženého 
materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
9) schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 10 předloženého 
materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
10) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Dětské 
centrum Domeček, příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 předloženého 
materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
11) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov 
Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, dle přílohy č. 12 
předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
12) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov pro 
seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 
13 předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
13) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov 
Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 
předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
14) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov 
Korýtko,  příspěvková organizace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
15) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov 
Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 16 
předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
16) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov 
Slunečnice, Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 17 předloženého 
materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
17) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov pro 
seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 18 
předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
18) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Domov 
Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 19 
předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
19) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Čtyřlístek 
- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 
dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
20) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Středisko 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle 
přílohy č. 21 předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
21) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Středisko 
volného času,  Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 22 
předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
22) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Středisko 
volného času,  Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy 
č. 23 předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
23) schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014, právnické osoby Dům dětí a 
mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 24 
předloženého materiálu

0190/ZM1418/4          .....             30
24) stanoví,
že dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací dle bodu 1) až 23) 
tohoto usnesení podepíše spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, 1. 
náměstek primátora Ing. Lumír Palyza
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 5)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro