Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 12:15:57
bod č. 11. - Návrh Dohody o prominutí dluhu (poplatků z prodlení a úroků z prodlení) k bytu na ul. Horní č. 3037/110, neprominutí dluhu (poplatků z prodlení a úroku z prodlení) k bytu na ul. Horní č. 3035/106, Ostrava-Bělský Les
(Poznámka: Předkladatelé: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor a Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0189/ZM1418/4          .....             30
1) rozhodlo
na straně věřitele prominout dluh (poplatky z prodlení a úroky z prodlení) v 
celkové výši 352.989,-Kč specifikovaného v Dohodě  o prominutí dluhu (poplatků 
z prodlení a úroků z prodlení) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
dlužníkovi XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXXXXXX 
Ostrava-Bělský Les,
a o uzavření Dohody o prominutí dluhu (poplatků z prodlení a úroků z prodlení) 
s dlužníkem XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX, 
Ostrava-Bělský Les, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0189/ZM1418/4          .....             30
2) rozhodlo
na straně věřitele  neprominout dluh (poplatky z prodlení a úroky z prodlení) 
ve výši 194.731,-Kč žadateli a bývalému nájemci XXXXXXXXX XXXXXXXX, rok 
narození XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX, Ostrava-Bělský Les, vzniklého nehrazením 
nájmu a služeb za užívání bytu XXXX na ul. Horní č. 3035/106, Ostrava-Bělský 
Les, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Nehlasoval Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro