Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 12:05:25
bod č. 51. - Volba přísedících a vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0186/ZM1418/4          .....             35
1) volí
navržené kandidáty
pana JXXXXXXXX OXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní Ing. IXXXX GXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
pana Ing. RXXXXXX BXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní Ing. OXXX BXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní Mgr. Bc. IXXXX ChXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní PhDr. JXXXXXX ChXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
pana MXXXXXXXX SXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní AXXX WXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní MXXXXXXXX KXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
pana PXXXX PXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní ŠXXXX SXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava,
paní Bc. JXXXXXX MXXXXXXXXX, trvalý pobyt Rychvald (místo výkonu práce Ostrava),
za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let

0186/ZM1418/4          .....             35
2) přijímá
oznámení stávajících přísedících Okresního soudu v Ostravě pana MXXXXX KXXXXX, 
trvalý pobyt Ostrava, a paní SXXXXXXXXX HXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava, o vzdání 
se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nehlasoval Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nehlasoval PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro