Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 12:03:00
bod č. 49. - Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0184/ZM1418/4          .....             35
1) schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové 
organizaci Dětské centrum Domeček o 347 tis.Kč

0184/ZM1418/4          .....             35
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 604 o 68 613 tis.Kč

s n i ž u j e rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 68 613 tis.Kč

Městský obvod Ostrava-Jih 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 604 o 68 613 tis.Kč
 
- zvýší kapitálové výdaje 
 na akci 6887 - zateplení objektu ZŠ Horymírova na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 
xxxxxxxx o 12 757 tis.Kč 
 na akci 6888 - zateplení ZŠ B. Dvorského na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 
34 322 tis.Kč 
 na akci 6889 - zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ 
Krestova na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 11 275 tis.Kč
 na akci 6890 - zateplení objektu ZŠ Kosmonautů 13 na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 
xxxxxxxx o 10 259 tis.Kč

0184/ZM1418/4          .....             35
3) ukládá
radě města 
realizovat schválené rozpočtové opatření
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 4 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 4)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro