Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 12:01:22
bod č. 47. - Schválení dodatků č. 3 ke smlouvám o realizaci IPRM "Pól rozvoje" a "Magnet regionu", ročních monitorovacích zpráv IPRM za rok 2014 a zařazení projektu "Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina" do IPRM Pól rozvoje
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0182/ZM1418/4          .....             35
1) schvaluje
roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM "Ostrava - Magnet regionu" 
dle přílohy č. 2.1 zápisu ŘV IPRM, který je přílohou č.1 předloženého materiálu

0182/ZM1418/4          .....             35
2) schvaluje
roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM "Ostrava - Pól rozvoje" dle 
přílohy č.2.2 zápisu ŘV IPRM, která je přílohou č.1 předloženého materiálu

0182/ZM1418/4          .....             35
3) schvaluje
dodatek č.3 ke smlouvě o realizaci IPRM "Pól rozvoje", ev. č. 1551/2009/OER 
uzavřené mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko a 
statutárním městem Ostrava, který je přílohou č.2 předloženého materiálu

0182/ZM1418/4          .....             35
4) schvaluje
dodatek č.3 ke smlouvě o realizaci IPRM "Magnet regionu", ev. č. 1552/2009/OER, 
uzavřené mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko a 
statutárním městem Ostrava, který je přílohou č.3 předloženého materiálu

0182/ZM1418/4          .....             35
5) schvaluje
zařazení projektu "Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina" dle 
přílohy č. 4.1 zápisu ŘV IPRM, který je přílohou č.1 předloženého materiálu, do 
Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava-Pól rozvoje

0182/ZM1418/4          .....             35
6) si vyhrazuje
rozhodnout o schválení podání žádosti pro projekt "Autobusový terminál Dubina 
Interspar, Ostrava - Dubina" v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, 
spolufinancovaného prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko

0182/ZM1418/4          .....             35
7) schvaluje
podání žádosti o dotaci pro projekt dle bodu 6) tohoto usnesení

0182/ZM1418/4          .....             35
8) schvaluje
v případě úspěšnosti projektu "Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - 
Dubina" dle bodu 5) zajištění předfinancování projektu ve výši 7 847 tis. Kč v 
roce 2015, spolufinancování města celkem ve výši 1 716 tis. Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro