Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 10:57:08
bod č. 7. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0175/ZM1418/4          .....             35
1) souhlasí
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že usnesení 
č.: 
3293/ZM0610/41 bod 2) ze dne 15.09.2010 
2458/ZM1014/32 bod 3) ze dne 21.05.2014 
2514/ZM1014/32 bod 4) ze dne 21.05.2014 
2649/ZM1014/33 bod 4) ze dne 25.06.2014 
2650/ZM1014/33 bod 2) ze dne 25.06.2014 
2672/ZM1014/34 bod 3) ze dne 10.09.2014 
2794/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014 
2795/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014 
2796/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014 
2847/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014 
2853/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014 
2880/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014 
2856/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014 
2858/ZM1014/35 bod 5) ze dne 08.10.2014 
2859/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014 
2861/ZM1014/35 bod 7) ze dne 08.10.2014 
2862/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014 
2864/ZM1014/35 bod 3) ze dne 08.10.2014 
2865/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014 
2870/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014 
2873/ZM1014/35 bod 4) ze dne 08.10.2014 
17/ZM1418/2 bod 2) ze dne 17.12.2014 
20/ZM1418/2 bod 3) ze dne 17.12.2014 
101/ZM1418/2 bod 4) ze dne 17.12.2014 
102/ZM1418/2 bod 6) ze dne 17.12.2014 
107/ZM1418/2 bod 4) ze dne 17.12.2014 
128/ZM1418/2 bod 2) ze dne 17.12.2014 
149/ZM1418/3 bod 6) ze dne 28.01.2015 
155/ZM1418/3 bod 3) ze dne 28.01.2015 
156/ZM1418/3 bod 3) ze dne 28.01.2015 
157/ZM1418/3 bod 3) ze dne 28.01.2015 
161/ZM1418/3 bod 3) ze dne 28.01.2015
vyřazuje ze sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

0175/ZM1418/4          .....             35
2) souhlasí
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že usnesení 
č.:
1253/25 bod 2) ze dne 27.03. a 10.04.2002 
590/12 bod 2) ze dne 17.12.2003  
1636/28 bod 3) ze dne 25.05.2005  
2352/ZM1014/30 bod 3) ze dne 19.2.2014 
2666/ZM1014/34 bod 2) ze dne 10.09.2014 
143/ZM1418/3 bod 2) ze dne 28.01.2015 
(zodp.: Ing. Tomáš. Macura, MBA, primátor)

127/ZM1014/4 bod 3) ze dne 26.01.2011 
359/ZM1014/7 bod 2) ze dne 27.04.2011 
1896/ZM1014/26 bod 5) ze dne 26.06.2013 
1899/ZM1014/26 bod 6) ze dne 26.06.2013 
2535/ZM1014/33 bod 2) ze dne 25.06.2014 
148/ZM1418/3 bod 5) ze dne 28.01.2015 
(zodp.: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)

1178/ZM1014/17 bod 3) ze dne 27.06.2012 
(zodp.: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)

2462/ZM1014/32 bod 6) ze dne 21.05.2014  
(zodp.: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)

159/ZM1418/3 bod 47) ze dne 28.01.2015 
(zodp.: delegovaní zástupci SMO na valné hromady obchodních společností)

ponechává ve sledování dle termínů uvedených v příloze č. 2 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro