Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 10:48:28
bod č. 5. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na provoz a činnost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. v roce 2015
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0173/ZM1418/4          .....             35
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
ve výši 50 tis. Kč Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., 
Střelniční 8, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 22831738, na provoz a 
činnost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. v roce 2015

0173/ZM1418/4          .....             35
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- sníží běžné výdaje
na § 2143, pol. 5909, ORJ 221 o 50 tis. Kč

- zvýší se neinvestiční transfery
na § 2141, položka 5222, ORJ o 50 tis. Kč

0173/ZM1418/4          .....             35
3) rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČ 00845451 a Sdružením obrany 
spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., Střelniční 8, 702 00  Ostrava - Moravská 
Ostrava, IČ 22831738, dle přílohy č.3 předloženého materiálu

0173/ZM1418/4          .....             35
4) ukládá
radě města 
realizovat přijaté rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
Termín: 31. 3. 2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nepřítomen