Zasedání č. 201501 - 3. zasedání zastupitelstva města Dne 28.01.2015 13:31:05
bod č. 30. - Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady a návrh na změnu členství v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy
(Poznámka: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0159/ZM1418/3          .....             32
1) zrušuje
svá usnesení č. 56/ZM1014/3 v bodě 2), ze dne 15.12.2010 a č. 1480/ZM1014/20 v 
bodě 2), ze dne 5.12.2012

0159/ZM1418/3          .....             32
2) deleguje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zástupce statutárního města 
Ostravy na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí 
statutárního města Ostravy v následujícím složení:
 
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 
Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 25379631    

delegovaný zástupce: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 
první náhradník:     Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora 
druhý náhradník:     Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora  
třetí náhradník:      Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora 
 

Garáže Ostrava, a.s. 
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ: 
25360817

delegovaný zástupce:  Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora 
první náhradník:      Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora  
druhý náhradník:      Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora  
třetí náhradník:       Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora                                        
                                        

Koordinátor ODIS s.r.o. 
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ: 
64613895

delegovaný zástupce:  Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora 
první náhradník:      Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora  
druhý náhradník:      Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora  
třetí náhradník:       Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora 


Ostrava 2011, s.r.o.
Sídlo: Ostrava - Vítkovice, Závodní 2891/86, PSČ 703 00, IČ: 28597966

delegovaný zástupce: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora 
první náhradník:      Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora 
druhý náhradník:     Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora  
třetí náhradník:       Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora 
 

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.
Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914

delegovaný zástupce:  Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 
první náhradník:      Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora  
druhý náhradník:      Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora  
třetí náhradník:       Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora 


KIC Odpady, a.s. 
Sídlo: Ostrava - Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČ: 28564111

delegovaný zástupce:  Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora 
první náhradník:       Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora  
druhý náhradník:      Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora  
třetí náhradník:        Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora 


Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673

delegovaný zástupce:  Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora 
první náhradník:      Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora  
druhý náhradník:      Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora  
třetí náhradník:       Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora 

0159/ZM1418/3          .....             32
3) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat členy dozorčí rady 
obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se sídlem 
Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČ: 25379631, a to

Ing. PXXXX PXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 
Ing. Petra Mihálika, starostu městského obvodu Poruba  
Ing. ZXXXXX PXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava  
Mgr. ZXXXX KXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXX, Ostrava
Mgr. JXXX DXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXX XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
4) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního 
města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Vědecko-technologický park 
Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, 
IČ: 25379631, a to

doc. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., člena ZM
RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., člena ZM 
Ing. Tomáše Výtiska, starostu městského obvodu Krásné Pole 
Ing. LXXXX SXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem:  XXXXXXXXXXX XX, Ostrava 
.......................................

0159/ZM1418/3          .....             32
5) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  odvolat člena představenstva 
obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ: 25360817, a to

Ing. RXXXXXXX BXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: X XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
6) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního 
města Ostravy do představenstva obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se 
sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ: 
25360817, a to

Ing. DXXXXX TXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava

0159/ZM1418/3          .....             32
7) navrhuje
souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat členy dozorčí rady 
obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ: 25360817, a to

Mgr. FXXXXXXXX ŠXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXX, Ostrava 
PXXXX PXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
8) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem 
Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ: 
25360817, a to

Ladislava Rumánka, člena ZM 
Mgr. PXXXX SXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXX, Ostrava 
                                                                                            
0159/ZM1418/3          .....             32
9) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat členy dozorčí rady 
obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ: 64613895, a to

RSDr. Oldřicha Jakubka, člena ZM 
Ing. TXXXXX NXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
10) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem 
Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ: 64613895, a to

RSDr. Oldřicha Jakubka, člena ZM 
Ing. MXXXXXX GXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
11) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat XXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava - 
Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673, a to

Ing. DXXXXXXX MXXXXX, nar. XXXX,  bytem: XXXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava
Ing. et Ing. JXXXXX SXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava
Ing. PXXXX KXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava

0159/ZM1418/3          .....             32
12) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního 
města Ostravy do představenstva obchodní společnosti Ostravské vodárny a 
kanalizace a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 
729 71, IČ: 45193673, a to

Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora 
Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora 
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora                                                                     
         
0159/ZM1418/3          .....             32
13) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat členy dozorčí rady
obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava - 
Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673, a to

Ing. Simonu Piperkovou, členku ZM 
Bc. TXXXXX SXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXX, Ostrava  

0159/ZM1418/3          .....             32
14) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. 
s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČ: 
45193673, a to

Ing. Kamila Bednáře, náměstka primátora 
Ing. Simonu Piperkovou, členku ZM

0159/ZM1418/3          .....             32
15) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat člena dozorčí rady 
obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 
Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČ: 28564111, a to

Ing. DXXXXXXX MXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
16) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem 
Ostrava - Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00, IČ: 28564111, a to

Ing. Petra Pivodu, člena ZM

0159/ZM1418/3          .....             32
17) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  odvolat člena představenstva 
obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se 
sídlem Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914, a to

Bc. TXXXXX SXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXX, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
18) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do představenstva obchodní společnosti Společnost pro využití letiště 
Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914, a 
to

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora 

0159/ZM1418/3          .....             32
19) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat člena dozorčí rady 
obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se 
sídlem Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914, a to

Ing. Martina Jurošku, Ph.D., člena ZM

0159/ZM1418/3          .....             32
20) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Společnost pro využití letiště 
Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČ: 60792914, a 
to

Ing. Petra Stachuru, člena ZM

0159/ZM1418/3          .....             32
21) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat člena dozorčí rady 
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, IČ: 61974757, a to

Bc. AXXXX BXXXXX, MBA, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXX, Ostrava

0159/ZM1418/3          .....             32
22) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se 
sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, IČ: 61974757, 
a to

Ing. Ivo Hařovského, náměstka primátora
Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., člena ZM  
Ing. Zbyňka Šebestu, člena ZM
Ing. RXXXX FXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: X XXXXX X, Ostrava  
Ing. FXXXXXXXX VXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX 7, Ostrava 
Ing. EXXXXXX DXXXXXXXX, XXXX XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXX, Ostrava

0159/ZM1418/3          .....             32
23) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se 
sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 710, PSČ 710 07, IČ: 25393430, a to

Libora Grygara, člena ZM
DXXXXX MXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 
...............................

0159/ZM1418/3          .....             32
24) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat člena dozorčí 
rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Ostrava - 
Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, PSČ 709 00, IČ: 25396544, a to

Bc. AXXXX BXXXXX, MBA, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXX, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
25) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se 
sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, PSČ 709 00, IČ: 25396544, a 
to

JUDr. Josefa Babku, člena ZM 
Ing. Libora Folwarczného, Ph.D., člena ZM 
RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., člena ZM
Ing. Vladimíra Stuchlého, člena ZM 
Ing. Ivana Tomáška, člena ZM
Libora Grygara, člena ZM

0159/ZM1418/3          .....             32
26) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se 
sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, PSČ 709 00, IČ 25396544, a 
to

Evu Petraškovou, členku ZM 
s účinností od dne 17.3.2015

0159/ZM1418/3          .....             32
27) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do představenstva obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s., se 
sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 1266/25, PSČ 709 00, IČ: 25396544, a 
to

Ing. JXXX ZXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXX XXXXXXXXX XXXXXXX Ostrava
s účinností od dne 3. 2. 2015

0159/ZM1418/3          .....             32
28) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem 
Ostrava - Moravská Ostrava, Černá louka 3235, PSČ 702 00, IČ: 25399471, a to

Ing. Vladimíra Kulila, Ph.D., člena ZM 
Jindřicha Středulu, člena ZM 
Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM 
Ing. Jakuba Ježe, člena ZM
Yvetu Sekerákovou, členku ZM 
Mgr. JXXXXXX ChXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXX, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
29) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., 
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, PSČ 709 24, IČ: 
47151595, a to

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku ZM  
Lukáše Krále, člena ZM  
Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM  
PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., členku ZM  
Bc. Lucii Feikovou, členku ZM 
..............................

0159/ZM1418/3          .....             32
30) projednalo
návrh volby členů dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 
a.s., se sídlem Ostrava - Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČ 25911368

0159/ZM1418/3          .....             32
31) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do představenstva obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 
Ostrava - Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČ: 25911368, a to

Mgr. KXXXXX VXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
32) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 
Ostrava - Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČ: 25911368, a to

Ing. Davida Pflegera, člena ZM 
Ing. Vladimíra Stuchlého, člena ZM 
Evu Petraškovou, členku ZM
Václava Štolbu, člena ZM  
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., člena ZM 
Ing. Ivo Furmančíka, člena ZM
Bc. Martina Bednáře, starostu městského obvodu Ostrava - Jih 
Ing. JXXX BXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXX XXX, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
33) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem 
Ostrava - Kunčice, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00, IČ: 62300920, a to

Petra Veselku, člena ZM
Ing. Simonu Piperkovou, členku ZM 
Václava Štolbu, člena ZM
Ing. Františka Kolaříka, člena ZM
Bc. MXXXXXX PXXXXXX, DiS., nar. XXXX, bytem: X XXXXXXXXX XXX, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
34) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 
00, IČ: 25385691, a to

Ing. Davida Pflegera, člena ZM  
Ing. Vladimíra Stuchlého, člena ZM 
Evu Petraškovou, členku ZM 
Václava Štolbu, člena ZM  
Ing. Ivo Furmančíka, člena ZM 

0159/ZM1418/3          .....             32
35) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat člena dozorčí rady 
obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Ostrava 
- Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ 700 30, IČ: 25816977, a to

Ing. Jakuba Ježe, člena ZM 

0159/ZM1418/3          .....             32
36) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, 
s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ 700 30, IČ: 25816977, 
a to

Petra Veselku, člena ZM
Ing. Jakuba Ježe, člena ZM 
RNDr. Mgr. MXXXX SXXXXXXXX, Ph.D.,  nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXX, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
37) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat členy dozorčí rady 
obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o., se sídlem 
Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČ: 47973145, a to

Ing. MXXXXXXXX RXXXXXXX nar. XXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 
doc. Ing. PXXXX BXXXXXXXX, Ph.D., nar. XXXXX bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava

0159/ZM1418/3          .....             32
38) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - 
Zábřeh, s.r.o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, IČ: 
47973145, a to

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku ZM 
Lukáše Krále, člena ZM 
Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM 
PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., členku ZM
KXXXX SXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXX XXXX1, Ostrava............................

0159/ZM1418/3          .....             32
39) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Ostravský informační servis, 
s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Jurečkova 1935/12, PSČ 702 00,  
IČ: 26879280, a to 

Lukáše Krále, člena ZM 
Ing. Jakuba Ježe, člena ZM
RXXXXXXX VXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 
Ing. RXXXXX KXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXX XXXX37, Ostrava 
Bc. AXXXX RXXXX, nar. XXXX, bytem: XX XXXXXX XXXXXX, Ostrava

0159/ZM1418/3          .....             32
40) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat členy dozorčí 
rady obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem 
Ostrava - Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, PSČ 710 00, IČ: 
47674725, a to

Ing. Justinu Kamenou, členku ZM
Ing. AXXXXXXX MXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava 
Ing. JXXXXX HXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXX, Ostrava
MUDr. HXXX HXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXX XXXXXXXXX X, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
41) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská 
Ostrava, se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, PSČ 
710 00, IČ: 47674725, a to

Ing. Justinu  Kamenou, členku ZM
Ing. Vladimíra Cigánka, člena ZM
DXXXXXX BXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Ostrava 
KXXXXXXX KXXXXXX, nar. XXXX, bytem: X XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava

0159/ZM1418/3          .....             32
42) navrhuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města 
Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem 
Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675, PSČ 708 00, IČ: 47670576, a to

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku ZM 
Lukáše Krále, člena ZM 
Mgr. Ilju Racka, Ph.D., člena ZM 
PhDr. Miriam Prokešovou, Ph.D., členku ZM 
VXXXXXXXX MXXXX, nar. XXXX, bytem: XXX XXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 
.....................................

0159/ZM1418/3          .....             32
43) souhlasí
s návrhem na odvolání osob z dozorčí rady obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC 
a.s., se sídlem Ostrava - Martinov, Martinovská 3244/42, PSČ 723 00, IČ 
28642457 a to

JUDr. Josefa Babky, člena ZM
Ing. TXXXXe PXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXX, Ostrava

0159/ZM1418/3          .....             32
44) souhlasí
s návrhem osob do dozorčí rady obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., se 
sídlem Ostrava - Martinov, Martinovská 3244/42, PSČ 723 00, IČ: 28642457 a to

Ing. Ivo Hařovského, náměstka primátora 
JUDr. Josefa Babky, člena ZM

0159/ZM1418/3          .....             32
45) souhlasí
s návrhem na odvolání osob z dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s., se 
sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČ: 29399491 a to

Ing. PXXXX PXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava  
Bc. RXXXXXX TXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava  
Dr. Ing. DXXXXX MXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
46) souhlasí
s návrhem osob do dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s., se sídlem 
Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČ: 29399491 a to

Ing. Davida Pflegera, člena ZM
Rudolfa Ficka, člena ZM
VXXXXXX SXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXX XXX, Ostrava 

0159/ZM1418/3          .....             32
47) ukládá
delegovaným zástupcům statutárního města Ostravy na valných hromadách 
obchodních společností hlasovat dle bodů 3) až 20) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 39 Proti: 10 Zdržel se: 4 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Zdržel se
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 0, Proti: 10, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Proti Mgr. Michal Mariánek : Proti Mgr. Petr Mika : Proti
Vladimír Polák : Proti Ing. Břetislav Riger : Proti JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Proti Ing. Leopold Sulovský : Proti Ing. Bohdan Trojak : Proti
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Proti
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se