Zasedání č. 201501 - 3. zasedání zastupitelstva města Dne 28.01.2015 12:27:26
bod č. 29. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2015 v oblasti sociální péče
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0157/ZM1418/3          .....             34
1) rozhodlo
- poskytnutí neinvestičních účelových dotacích v oblasti sociální péče na rok 
2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti 
sociální péče na rok 2015 dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 se subjekty 
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

- poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče 
na na období 2015-2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

- uzavření smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v 
oblasti sociální péče na na období 2015-2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 
6 se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 
2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

0157/ZM1418/3          .....             34
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- s n i ž u j í 
běžné výdaje v ORJ 180 
§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301  o  65 737 tis. Kč 
§ 4351, pol. 5909          o   1 932 tis. Kč 

- z v y š u j í  
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osob. 
§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301  o    600 tis. Kč

- z v y š u j í  
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301  o  2 140 tis. Kč  
       pol. 5222, ÚZ 7301  o    770 tis. Kč 
       pol. 5223, ÚZ 7301  o    800 tis. Kč

§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301  o    537 tis. Kč 
       pol. 5222, ÚZ 7301  o    150 tis. Kč 
       pol. 5223, ÚZ 7301  o    370 tis. Kč

§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301  o    500 tis. Kč  

§ 4352, pol. 5223, ÚZ 7301  o    230 tis. Kč

§ 4353, pol. 5221, ÚZ 7301  o    246 tis. Kč  
       pol. 5222, ÚZ 7301  o     60 tis. Kč

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7301  o    498 tis. Kč  

§ 4355, pol. 5223, ÚZ 7301  o    700 tis. Kč

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301  o  1 650 tis. Kč 
       pol. 5223, ÚZ 7301  o    500 tis. Kč

§ 4357, pol. 5221, ÚZ 7301  o    310 tis. Kč

§ 4359, pol. 5221, ÚZ 7301  o    250 tis. Kč 
       pol. 5222, ÚZ 7301  o    400 tis. Kč

§ 4371, pol. 5221, ÚZ 7301  o  1 260 tis. Kč 
       pol. 5222, ÚZ 7301  o  2 226 tis. Kč 
       pol. 5223, ÚZ 7301  o    950 tis. Kč

§ 4372, pol. 5222, ÚZ 7301  o    150 tis. Kč  
       pol. 5223, ÚZ 7301  o    525 tis. Kč

§ 4375, pol. 5221, ÚZ 7301  o  1 200 tis. Kč 
       pol. 5222, ÚZ 7301  o    400 tis. Kč 
       pol. 5223, ÚZ 7301  o  1 100 tis. Kč
 
§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7301  o    150 tis. Kč

§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7301  o    570 tis. Kč  
       pol. 5222, ÚZ 7301  o    990 tis. Kč

§ 4379, pol. 5221, ÚZ 7301  o    526 tis. Kč  
       pol. 5222, ÚZ 7301  o  2 100 tis. Kč 
       pol. 5223, ÚZ 7301  o    150 tis. Kč

- z v y š u j í  
neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 
§ 4378, pol. 5339, ÚZ 7301  o     81 tis. Kč

- z v y š u j í  
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7302  o  2 500 tis. Kč 
       pol. 5223, ÚZ 7302  o  5 500 tis. Kč

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7302  o  4 000 tis. Kč
       pol. 5222, ÚZ 7302  o  4 300 tis. Kč
       pol. 5223, ÚZ 7302  o  5 800 tis. Kč
 
§ 4354, pol. 5223, ÚZ 7302  o  1 510 tis. Kč

§ 4356, pol. 5221, ÚZ 7302  o   600 tis. Kč
       pol. 5223, ÚZ 7302  o  1 500 tis. Kč
 
§ 4357, pol. 5222, ÚZ 7302  o  3 000 tis. Kč
       pol. 5223, ÚZ 7302  o  2 600 tis. Kč

§ 4359, pol. 5223, ÚZ 7302  o  1 340 tis. Kč

§ 4372, pol. 5222, ÚZ 7302  o  1 500 tis. Kč

§ 4374, pol. 5221, ÚZ 7302  o  1 750 tis. Kč
       pol. 5222, ÚZ 7302  o  3 800 tis. Kč
       pol. 5223, ÚZ 7302  o  4 050 tis. Kč

- z v y š u j í  
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám
§ 4350, pol. 5212, ÚZ 7302  o   830 tis. Kč

0157/ZM1418/3          .....             34
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Termín: 30.1.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Nehlasoval Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro