Zasedání č. 201501 - 3. zasedání zastupitelstva města Dne 28.01.2015 12:21:48
bod č. 26. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0154/ZM1418/3          .....             30
1) rozhodlo
o rozšíření účelu dotace poskytnuté na základě smlouvy ev. č. 3300/2013/SVŠ 
obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se 
sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, o realizaci 
investiční akce "Dětské atrakce venkovního areálu Krytého bazénu v 
Ostravě-Porubě", o změně části neinvestiční účelové dotace ve výši 120 000,- 
Kč na investiční a o prodloužení termínů pro použití a vyúčtování dotace dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

0154/ZM1418/3          .....             30
2) rozhodlo
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy evid. č. 3300/2013/SVŠ  s obchodní 
společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, dle bodu 1) tohoto 
usnesení a přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Nehlasoval
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nehlasoval Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro