Zasedání č. 201501 - 3. zasedání zastupitelstva města Dne 28.01.2015 11:55:13
bod č. 11. - Návrh na poskytnutí účelové dotace Lidové konzervatoři a Múzické škole, p.o., na pořízení plynových kotlů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0147/ZM1418/3          .....             30
1) rozhodlo
o poskytnutí účelové dotace Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové 
organizaci, se sídlem Wattova 430/5, 702 00 Ostrava ? Přívoz, IČ: 00850021, ve 
výši 250 tis. Kč na pořízení plynových kotlů dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

0147/ZM1418/3          .....             30
2) rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a Lidovou konzervatoří a Múzickou 
školou, příspěvkovou organizací, se sídlem Wattova 430/5, 702 00 Ostrava - 
Přívoz, IČ: 00850021, dle bodu 1) tohoto usnesení a dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

0147/ZM1418/3          .....             30
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í  
rozpočtová rezerva na ORJ 120 
na § 6409, pol. 5901          o 250 tis. Kč
 
- z v y š u j í 
investiční transfery na ORJ 160 
na § 3319, pol. 6351, org. 4254  o 250 tis. Kč

0147/ZM1418/3          .....             30
4) schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení investiční dotace 
Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci, Wattova 430/5, 702 
00 Ostrava - Přívoz, IČ: 00850021, o 250 tis. Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro