Zasedání č. 201501 - 3. zasedání zastupitelstva města Dne 28.01.2015 10:53:13
bod č. 24. - Návrh změny stanov a personální obměna v orgánech obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0144/ZM1418/3          .....             35
1) schvaluje
návrh změny stanov obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Ostrava 
- Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

0144/ZM1418/3          .....             35
2) navrhuje
odvolání členů představenstva Obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se 
sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO: 25857568, a to:
PXXXX OXXXXXXXXX, nar.  XXXX, bytem: XXXXXX XXXXX XXXXXX, Ostrava Ing. AXXXX 
HXXXXXX, nar. XXXX, bytem:  XXXXXXXXX XXXX XXXXXX

0144/ZM1418/3          .....             35
3) navrhuje
odvolání členů dozorčí rady obchodní společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., se 
sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO: 25857568, a to:
Bc. AXXXX BXXXXX, MBA nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXX, Ostrava Ing. et Ing. 
JXXXXX SXXX, nar. XXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXX, Ostrava doc. Ing. ZXXXXX 
KXXXXXXXX, Ph.D., nar. XXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXX Ostrava

0144/ZM1418/3          .....             35
4) navrhuje
zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí rady obchodní společnosti 
OVA!!!CLOUD.net a.s., se sídlem Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, 
IČO: 25857568, a to:
Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., člena ZM 
Ing. Ivana Tomáška, člena ZM
Ing. Libora Folwarczného, Ph.D., člena ZM
Ing. MXXXXXXXX PXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXX XXXXXXXX
Ing. MXXXXXX DXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX 
Ing. VXXXXX WXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX     
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 10)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro