Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 18:38:45
bod č. 78. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti s realizací stavby "Rozvoj metropolitní sítě SMO" - část II.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0117/ZM1418/2          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x 
Bedřicha Nikodéma - KK5 Opavská x polní plocha" 

mezi vlastníkem:XXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX 

a oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451

a zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o. se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na části pozemku parc.č. 4490/9 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0117/ZM1418/2          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x 
Bedřicha Nikodéma - kk5 Opavská x polní plocha"

 mezi vlastníky:XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

 a oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451

a zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 2150/6, parc.č. 
2149/3 a parc.č. 2148/8  v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

0117/ZM1418/2          .....             34
3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti"  v souvislosti se 
stavbou "Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury: Trasa 1.0b KK4 Oty 
Synka x Bedřicha Nikodéma - KK5 opavská x polní plocha"

mezi vlastníkem:XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX 

a oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451

a zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech 
pozemků parc.č. 2131/69 a parc.č. 2124/2 v k.ú. Krásné Pole,  obec Ostrava dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu

0117/ZM1418/2          .....             34
4) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x 
Bedřicha Nikodéma - KK5 Opavská x polní plocha" 

mezi vlastníkem:XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
 XXXXXXX X XXXXXX XXXX 

a oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451

a zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o. se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků parc.č. 2148/5, parc.č. 
2146/11, parc.č. 2145/1, parc.č. 2144/79, parc.č. 2144/43, parc.č. 2147/9, 
parc.č. 2134/54, parc.č. 2132/1 a parc.č. 2131/87 v k.ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

0117/ZM1418/2          .....             34
5) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.3 ZS Krásné Pole - KK6 
Družební" 

mezi vlastníkem:XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXX XX XXXXXXX

a oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451

a zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o.se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě 
na části pozemku parc.č. 463 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 10 
předloženého materiálu

0117/ZM1418/2          .....             34
6) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4  Oty Synka x 
Bedřicha Nikodéma - KK5  Opavská x polní plocha" 

mezi vlastníkem: XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

a oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 

a zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 2131/58 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 11 
předloženého materiálu

0117/ZM1418/2          .....             34
7) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.6 UMOb Plesná - KK5 
Opavská x polní plocha" 

mezi vlastníkem: XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 

a zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028  

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 
parc.č. 635 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

0117/ZM1418/2          .....             34
8) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO:, Trasa 1.6 UMOb Plesná - KK5 
Opavská x polní plocha" 

mezi vlastníkem: XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 

a zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 
parc.č. 960/1 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

0117/ZM1418/2          .....             34
9) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x 
Bedřicha Nikodéma - KK5 Opavská x polní plocha" 

mezi vlastníkem:XXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451

a zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o. se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 2131/72 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 17 
předloženého materiálu

0117/ZM1418/2          .....             34
10) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti"  v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Trasa 1.0b KK4 Oty Synka x 
Bedřicha Nikodéma - KK5 Opavská x polní plocha" 

mezi vlastníky: XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
 XXX XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXX XX XXXXXXXX 

a oprávněným:
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451

a zhotovitelem:
PERFECTED s.r.o. se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00
IČO: 27683028 

jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku 
parc.č. 2148/6 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

0117/ZM1418/2          .....             34
11) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Rozvoj 
metropolitní komunikační infrastruktury SMO: Základní škola Škrobálkova 51, 
Ostrava-Kunčičky - Trasa stávající OS-KK-bod 14.68" 

mezi povinným: 
Povodí Odry, státní podnik 
se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 
a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
a
 
zhotovitelem: 
PERFECTED s.r.o. 
se sídlem Hybešova 42, Brno 602 00 
IČO: 27683028 
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemkuparc.č. 5672/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 21 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 44 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro