Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 18:32:58
bod č. 116. - Delegace na valnou hromadu obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.
(Poznámka: Hlasování o usnesení s úpravou )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0111/ZM1418/2          .....             30
1) odvolává
delegace níže uvedených zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady 
obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o, se sídlem Ostrava-Moravská 
Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895 a to:

delegovaný zástupce: Bc. Tomáš Sucharda
první náhradník: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
druhý náhradník: Ing. Jiří Hrabina
třetí náhradník: Ing. Dalibor Madej

0111/ZM1418/2          .....             30
2) deleguje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zástupce statutárního 
města Ostravy na valnou hromadu obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., 
se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 
64613895 konanou dne 19.12.2014 a to:

Mgr. Radima Babince
první náhradník: Ing. Ivo Hařovský
Výsledek hlasování
Přítomno: 44 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nehlasoval Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nehlasoval Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro