Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 16:54:53
bod č. 101. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Výstavní - Železárenská, území Karoliny a Černé louky, ul. Českobratrská a Poděbradova) Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Orlovská)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0097/ZM1418/2          .....             30
1) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat pozemky, a to:
pozemek parc. č. 2975/39 
část pozemku parc. č. 2975/1 o výměře 440 m2 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz

dle zákresu, který je přílohou č. 1 str. 4 předloženého materiálu 

0097/ZM1418/2          .....             30
2) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat jeden či soubor některého z níže uvedených pozemků, 
a to:
pozemek parc. č. 1319/1 
pozemek parc. č. 1902/1 
pozemek parc. č. 382/1 
pozemek parc. č. 235/1 
pozemek parc. č. 236/1 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz

pozemek parc. č. 115/6 
pozemek parc. č. 86/11 
pozemek parc. č. 225/2 
pozemek parc. č. 244/16 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

0097/ZM1418/2          .....             30
3) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 337/141 o výměře 6 m2 
v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy

dle zákresu, který je přílohou č. 3 str. 4 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit

Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro