Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 16:53:03
bod č. 99. - Návrh na svěření nemovitostí městským obvodům
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0095/ZM1418/2          .....             30
1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit níže uvedený majetek, jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 
9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, a to:

a) městskému obvodu Poruba
pozemek parc. č. 995/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v pořizovací ceně 
6 552 099,-Kč
v k.ú. Poruba, obec Ostrava

b) městskému obvodu Radvanice a Bartovice
pozemek parc. č. 17/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v pořizovací ceně 
676 380,-Kč

pozemek parc. č. 17/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace v pořizovací ceně 
216 500,-Kč
v k.ú. Bartovice, obec Ostrava 

c) městskému obvodu Petřkovice
pozemek parc. č. 1897/1 - ostatní plocha, jiná plocha v pořizovací ceně 1 772 800,-Kč
pozemek parc. č. 1899 - ostatní plocha, dráha v pořizovací ceně 41 920,-Kč
v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava

0095/ZM1418/2          .....             30
2) rozhodlo
označit majetek uvedený v bodě
1a) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba,
1b) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a 
Bartovice
1c) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice

dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro