Zasedání č. 201402 - 2. zasedání zastupitelstva města Dne 17.12.2014 16:52:18
bod č. 67. - Souhlas s postoupením smluv
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0094/ZM1418/2          .....             30
1) rozhodlo
dát souhlas statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy o budoucí smlouvě 
nájemní ev. č. 00769/2002/MJ ze dne 28.5.2002 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o 
postoupení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě nájemní ze dne 
13.8.2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0094/ZM1418/2          .....             30
2) rozhodlo
dát souhlas statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu, s postoupením smlouvy o budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě 
nájemní ev. č. 06428/2001/MJ ze dne 18.5.2001 v rozsahu uvedeném ve smlouvě o 
postoupení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě nájemní ze dne 
9.10.2014, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

0094/ZM1418/2          .....             30
3) rozhodlo
o záměru prodat nebytovou jednotku - garáž č. 3034/101 v domě č.p. 3034, který 
je součástí pozemku parc. č. 126/8, podíl na spol. částech domu a pozemku ve 
výši 3057/121257 vše v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava nesvěřenou městkému obvodu, a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Mgr. Bc. Vladislav Koval : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nepřítomen Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro